Bemutatkozás

 
Kórházunk a Balaton fővárosában, a sokak számára kedvelt üdülőhely, Siófok nyugati részén, kellemes parkosított környezetben helyezkedik el.
Az 1968-ban létesült intézmény, mely egyidős Siófok várossá avatásával, a folyamatos fejlesztés eredményeként ma meghatározó helyet foglal el a terület betegeinek gyógyításában.
 
Az intézmény a Balaton déli partjának Balatonvilágostól Fonyódig terjedő szakaszán és Somogy megye hozzárendelt többi településén élőknek, valamint a szabadságukat itt töltő turisták és idényjellegű munkavállalók egészségügyi ellátását végzi. 
 
Az intézmény 327 ágyon, 8 fekvőbeteg osztályon, 15 szakmában, illetve 794 heti szakorvosi óraszámmal biztosítja a térség lakosai részére a fekvő- és járóbeteg ellátást. 
 
A kórház osztálystruktúrája, ágyszáma, diagnosztikus szolgáltatásai, a járóbeteg szakrendelések rendelkezésre állása leképezi az ellátandó terület lakosságának szükségleteit.  
A turizmus következtében a kórházunk ellátási területén a lakosság száma főleg a nyári időszakban fluktuál, az állandó lakosokon kívül az ideiglenesen itt tartózkodó bel- és külföldi személyek megfelelő szakmai színvonalú ellátását is biztosítanunk kell. 
Ezen betegek – akik állandó lakóhelyük szerint nem tartoznak kórházunk ellátási területébe – állapota az esetek nagy részében akut sebészeti ellátást igényel.
A sebészeti osztály mátrix rendszerével jól alkalmazkodik a változó feladatokhoz, a hasi sebészeti, traumatológiai és urológiai szezonálisan is változó igényekhez. Megoldott a szeptikus betegek elkülönítése is. 
A szervezeti egység 72 ágya három szakma között oszlik meg. A sebészet 32 ágyon, a traumatológia és az urológia 20-20 ágyon működik. 
 
A belgyógyászati mátrix osztály (99 ágy) meghatározó ellátó egysége a kórháznak. A szakma szerteágazó területei közül a kardiológiai (20 ágy) és gasztroenterológiai (24 ágy) ellátás emelhető ki.
Az utóbbi időben a dialízis állomás működése óta nagyobb teret kap a vese és anyagcsere betegek ellátása, így a mátrix osztályon belül rendelkezünk 5 nephrológiai ággyal is. A szervezeti egység keretei között jól működik a cukorbetegek gondozása is. 
 
A szülészeti-nőgyógyászati osztály 45 ágyon látja el a területéhez tartozó lakosságot. A szülőszoba 2007. évben történt felújítása következtében a korszerű szülészeti ellátásnak megfelelő szülőszobai feltételek megteremtése megtörtént. 
 
A jelenlegi, osztályhoz kapcsolódó sebészeti és nőgyógyászati műtő helyett a TIOP 2.2.4. pályázat keretében megvalósuló központi műtőblokk fogja biztosítani a magas színvonalú ellátást, korszerű és centralizált műtőszolgáltatást.
 
Az akut, életveszélyes állapotú betegeink kezelését az intenzív osztály végzi 8 ágyon. Infrastruktúrájának korszerűsítésére a jelenleg folyamatban lévő pályázat keretében kerül sor. 
 
A Neurológiai Osztály jelenleg 30 ággyal működik.
A Fül-Orr-Gégészeti Osztály 14 ágyán a szakmailag kis és közepes beavatkozásoknak megfelelő betegellátás folyik, néhány nagyobb műtét végzéséhez speciális képzettségű szakembereket vesznek igénybe. 
A Szemészeti Osztály 2012. július 01. napjával megszűnt, helyette egynapos szemészeti ellátás működik. 
A jelenlegi szemészeti és fül-orr-gégészeti műtő helyett a megvalósuló központi műtő és műszerbeszerzés teremti meg a korszerű szemészeti és fül-orr-gégészeti műtétek végzésének lehetőségét.
 
A gyermekgyógyászati osztály 36 ágyon, ezen belül 4 ágyon gyermek fül-orr-gégegyógyászati ellátást biztosít. Ambulanciája az osztályról folyamatos készenlétet lát el.
 
Az Intézmény 23 ágyon végez krónikus belgyógyászati ellátást. Ellátási területe kizárólag Siófok város területére terjed ki. 
 
A járóbetegek szakellátása az e célra kialakított rendelőinkben történik. A folyamatos ellátást a Sürgősségi Betegfogadóhely biztosítja a nap 24 órájában.
A szolgáltatást igénybevevők részére a betegszükségletnek megfelelő fizikoterápiás és gyógytorna kezelések kivitelezésére van lehetőség.
A gyógyító egységek munkáját korszerű laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai egységek segítik.
A radiológiai osztály megfelelő technikával felszerelt eszközeivel és a rendelkezésre álló szakemberekkel problémamentesen látja el feladatát, és a labordiagnosztikai (klinikai és bakteriológiai, szerológia, citológia) szolgáltatások széles köre is biztosított. A patológiai osztály a szövettani vizsgálatok végzésére helyezi a hangsúlyt. 
A gondozásra szoruló betegeink részére a kórház három gondozót (pszichiátriai, bőr-és nemibeteg, valamint tüdőgondozó) működtet. 
Orvostechnológiai eszközeink – folyamatos felülvizsgálat mellett – a betegbiztonságot teljes mértékben kielégítik.
 
A járóbeteg-ellátásban, a TIOP 2.2.4. pályázat megvalósításával a kor színvonalának megfelelő egységes, komplex betegirányítási rendszer kialakítására kerül sor. Ennek célja, hogy zökkenőmentessé tegye a betegforgalmat, csökkentse a várakozási időt, valamint tervezhetővé és maximálisan kihasználttá tegye a kapacitásokat.
 
Informatikai hálózatunk alkalmas a kórházi munkát támogató adatkezelésre és adattovábbításra, és hozzáférhető háziorvosok számára is. Kiépült az intranet kórházi hálózata, valamint a „hírlevél” szolgáltatás, mely a belső kommunikáció korszerű formáját jelenti a vezetés és az osztályok között.
 
A Magyar Szabványügyi Testület 2003. évben tanúsította intézményünk integrált minőségirányítási rendszerét, amely az MSZ EN ISO 9001:2001 és a Kórházi Ellátási Standardok kézikönyv 2.0 változatára terjedt ki. Folyamatosan fejlesztve szakmai folyamatainkat, 2006-ban a Járóbeteg Ellátási Standardok, majd 2007-ben a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyv szerinti működés tanúsítására is sor került. 2009. évben az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány által bevezetett változtatások rendszerbe építése is megtörtént.
 
Az intézmény az infrastrukturális fejlődésének biztosítása érdekében már több uniós pályázatot is benyújtott, melyek – TIOP 2.2.2. Sürgősségi ellátás fejlesztése pályázat, TIOP-2.2.4/09/1 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban – sikeres eredményt értek el és megvalósításuk jelenleg folyamatban van. 
Mindemellett a KEOP - 2009 - 5.3.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázati felhívásra is nyújtott be pályázatot, mely szintén eredményes volt. A 2012 januárjában megvalósult projekttel – melynek keretében utólagos külső épületszigetelés, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés történt – a kórház külső megjelenésében is megújulhatott.
 
A kórház valamennyi dolgozója arra törekszik, hogy szolgáltatásainkat igénybevevők ellátása a legmagasabb színvonalon történjen, elősegítve betegeink mielőbbi gyógyulását, hogy elégedetten távozzanak kórházunkból és bizalommal térjenek vissza esetleges panaszaikkal intézményünkbe.

Hozzászólások

 

Keresés

Tájékozódás

Partnerek

EESZT

Közadatkereső

Gyógyszerinformációk