Kórházunk a Balaton fővárosában, a sokak számára kedvelt üdülőhely, Siófok nyugati részén, kellemes parkosított környezetben helyezkedik el.
Az 1968-ban létesült intézmény, mely egyidős Siófok várossá avatásával, a folyamatos fejlesztés eredményeként ma meghatározó helyet foglal el a terület betegeinek gyógyításában.
 
Az intézmény a Balaton déli partjának Balatonvilágostól Fonyódig terjedő szakaszán és Somogy megye hozzárendelt többi településén élőknek, valamint a szabadságukat itt töltő turisták és idényjellegű munkavállalók egészségügyi ellátását végzi. 
 
Az intézmény 327 ágyon, 8 fekvőbeteg osztályon, 15 szakmában, illetve 794 heti szakorvosi óraszámmal biztosítja a térség lakosai részére a fekvő- és járóbeteg ellátást. 
 
A kórház osztálystruktúrája, ágyszáma, diagnosztikus szolgáltatásai, a járóbeteg szakrendelések rendelkezésre állása leképezi az ellátandó terület lakosságának szükségleteit.  
A turizmus következtében a kórházunk ellátási területén a lakosság száma főleg a nyári időszakban fluktuál, az állandó lakosokon kívül az ideiglenesen itt tartózkodó bel- és külföldi személyek megfelelő szakmai színvonalú ellátását is biztosítanunk kell. 
Ezen betegek – akik állandó lakóhelyük szerint nem tartoznak kórházunk ellátási területébe – állapota az esetek nagy részében akut sebészeti ellátást igényel.
A sebészeti osztály mátrix rendszerével jól alkalmazkodik a változó feladatokhoz, a hasi sebészeti, traumatológiai és urológiai szezonálisan is változó igényekhez. Megoldott a szeptikus betegek elkülönítése is. 
A szervezeti egység 72 ágya három szakma között oszlik meg. A sebészet 32 ágyon, a traumatológia és az urológia 20-20 ágyon működik. 
 
A belgyógyászati mátrix osztály (99 ágy) meghatározó ellátó egysége a kórháznak. A szakma szerteágazó területei közül a kardiológiai (20 ágy) és gasztroenterológiai (24 ágy) ellátás emelhető ki.
Az utóbbi időben a dialízis állomás működése óta nagyobb teret kap a vese és anyagcsere betegek ellátása, így a mátrix osztályon belül rendelkezünk 5 nephrológiai ággyal is. A szervezeti egység keretei között jól működik a cukorbetegek gondozása is. 
 
A szülészeti-nőgyógyászati osztály 40 ágyon látja el a területéhez tartozó lakosságot. A szülőszoba 2007. évben történt felújítása következtében a korszerű szülészeti ellátásnak megfelelő szülőszobai feltételek megteremtése megtörtént. 
 
A jelenlegi, osztályhoz kapcsolódó sebészeti és nőgyógyászati műtő helyett a TIOP 2.2.4. pályázat keretében megvalósuló központi műtőblokk fogja biztosítani a magas színvonalú ellátást, korszerű és centralizált műtőszolgáltatást.
 
Az akut, életveszélyes állapotú betegeink kezelését az intenzív osztály végzi 8 ágyon. Infrastruktúrájának korszerűsítésére a jelenleg folyamatban lévő pályázat keretében kerül sor. 
 
A Neurológiai Osztály jelenleg 30 ággyal működik.
A Fül-Orr-Gégészeti Osztály 14 ágyán a szakmailag kis és közepes beavatkozásoknak megfelelő betegellátás folyik, néhány nagyobb műtét végzéséhez speciális képzettségű szakembereket vesznek igénybe. 
A Szemészeti Osztály 2012. július 01. napjával megszűnt, helyette egynapos szemészeti ellátás működik. 
A jelenlegi szemészeti és fül-orr-gégészeti műtő helyett a megvalósuló központi műtő és műszerbeszerzés teremti meg a korszerű szemészeti és fül-orr-gégészeti műtétek végzésének lehetőségét.
 
A gyermekgyógyászati osztály 33 ágyon, ezen belül 4 ágyon gyermek fül-orr-gégegyógyászati ellátást biztosít. Ambulanciája az osztályról folyamatos készenlétet lát el.
 
Az Intézmény 23 ágyon végez krónikus belgyógyászati ellátást. Ellátási területe kizárólag Siófok város területére terjed ki. 
 
A járóbetegek szakellátása az e célra kialakított rendelőinkben történik. A folyamatos ellátást a Sürgősségi Betegfogadóhely biztosítja a nap 24 órájában.
A szolgáltatást igénybevevők részére a betegszükségletnek megfelelő fizikoterápiás és gyógytorna kezelések kivitelezésére van lehetőség.
A gyógyító egységek munkáját korszerű laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai egységek segítik.
A radiológiai osztály megfelelő technikával felszerelt eszközeivel és a rendelkezésre álló szakemberekkel problémamentesen látja el feladatát, és a labordiagnosztikai (klinikai és bakteriológiai, szerológia, citológia) szolgáltatások széles köre is biztosított. A patológiai osztály a szövettani vizsgálatok végzésére helyezi a hangsúlyt. 
A gondozásra szoruló betegeink részére a kórház három gondozót (pszichiátriai, bőr-és nemibeteg, valamint tüdőgondozó) működtet. 
Orvostechnológiai eszközeink – folyamatos felülvizsgálat mellett – a betegbiztonságot teljes mértékben kielégítik.
 
A járóbeteg-ellátásban, a TIOP 2.2.4. pályázat megvalósításával a kor színvonalának megfelelő egységes, komplex betegirányítási rendszer kialakítására kerül sor. Ennek célja, hogy zökkenőmentessé tegye a betegforgalmat, csökkentse a várakozási időt, valamint tervezhetővé és maximálisan kihasználttá tegye a kapacitásokat.
 
Informatikai hálózatunk alkalmas a kórházi munkát támogató adatkezelésre és adattovábbításra, és hozzáférhető háziorvosok számára is. Kiépült az intranet kórházi hálózata, valamint a „hírlevél” szolgáltatás, mely a belső kommunikáció korszerű formáját jelenti a vezetés és az osztályok között.
 
A Magyar Szabványügyi Testület 2003. évben tanúsította intézményünk integrált minőségirányítási rendszerét, amely az MSZ EN ISO 9001:2001 és a Kórházi Ellátási Standardok kézikönyv 2.0 változatára terjedt ki. Folyamatosan fejlesztve szakmai folyamatainkat, 2006-ban a Járóbeteg Ellátási Standardok, majd 2007-ben a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyv szerinti működés tanúsítására is sor került. 2009. évben az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány által bevezetett változtatások rendszerbe építése is megtörtént.
 
Az intézmény az infrastrukturális fejlődésének biztosítása érdekében már több uniós pályázatot is benyújtott, melyek – TIOP 2.2.2. Sürgősségi ellátás fejlesztése pályázat, TIOP-2.2.4/09/1 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban – sikeres eredményt értek el és megvalósításuk jelenleg folyamatban van. 
Mindemellett a KEOP - 2009 - 5.3.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázati felhívásra is nyújtott be pályázatot, mely szintén eredményes volt. A 2012 januárjában megvalósult projekttel – melynek keretében utólagos külső épületszigetelés, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés történt – a kórház külső megjelenésében is megújulhatott.
 
A kórház valamennyi dolgozója arra törekszik, hogy szolgáltatásainkat igénybevevők ellátása a legmagasabb színvonalon történjen, elősegítve betegeink mielőbbi gyógyulását, hogy elégedetten távozzanak kórházunkból és bizalommal térjenek vissza esetleges panaszaikkal intézményünkbe.

Hozzászólások

 

Keresés

Tájékozódás

Partnerek

EESZT

Közadatkereső

Hírek

 

SMA szűrővizsgálat
  2024. 06. 04. 13.24


 

Belgyógyászat szakrendelés áthelyezése
  2024. 03. 08. 08.30


 

Járóbeteg Irányítás
  2024. 02. 29. 12.41


 

Betegfelvételi iroda
  2024. 02. 01. 09.08


 

Látogatási tilalom feloldása
  2024. 01. 17. 11.58


 

Gyászjelentés
  2024. 01. 04. 14.51


 

Elismerő Oklevél
  2023. 12. 07. 14.11


 

A tüdőgondozóban a szakrendelés szünetel!
  2023. 12. 01. 11.59


 

Tájékoztatás részleges látogatási tilalomról
  2023. 11. 30. 12.59


 

Rendelők áthelyezése
  2023. 10. 18. 14.24


Gyógyszerinformációk