Az 1950-es években már felvetődött egy Balaton déli partján létesítendő kórház gondolata.  A választás Siófokra esett, mert a térség gazdasági, kereskedelmi és idegenforgalmi szempontból dinamikusan fejlődő központjának tartották.

A Pécsi Tervező Vállalat 1956-ban rajzasztalra tette a kórház tervét, de az építkezés csak 1961-ben kezdődhetett meg. Közel nyolc évbe telt, míg 1968. június 1-én először a Rendelőintézet épületét, 1968. december 29-én pedig a kórházépületet  avathatták. Ezen a napon kapott városi rangot Siófok.
A Kórház-Rendelőintézet 400 ággyal, 162 heti rendelőintézeti óraszámmal, közös igazgatással, gazdasági ellátással funkcionális egységet alkotott. Kórházi osztályos háttérrel rendelkező szakrendelések orvosai meghatározott időben a kórházban és a szakrendelésen is dolgoztak. Az „integrációnak” nevezett szervezési modell országos példájának emlegették az intézményt.
A 70-es évek közepétől szinte minden városi és környéki egészségügyi szolgálat a kórház irányítása alá került. A kórház működtette a felnőtt és gyermek körzeti orvosi szolgálatokat, az üzemorvosi szolgálatot, szervezte a város és járás ügyeleti ellátását, az iskolaegészségügyet, valamint a Mozgó Szakorvosi Szolgálatokat /MSZSZ/. A nyári három hónapban a kórház üdülőorvosi szolgálatot és éjszakai rendelőintézeti sebészetet is szervezett.
Az egészségügyi ellátók szoros kapcsolata kedvező hatással volt az intézmény tudományos tevékenységére is. 1975-ig több mint 50 tudományos dolgozat jelent meg orvosaink tollából.
1977-ig Dr. Viczián Antal a kórházigazgató sebész főorvos vezette az intézményt, utána Dr. Varga Ferenc lett a kórházigazgató. 
1978-tól  szükségesnek látszott a kórházépület belső tereinek felújítása, és az északi homlokzat rosszul záró ablakainak cseréje. Csempeburkolatot kapott a kórházi ebédlő, intenzív részleg épült a sebészeti osztályon. Az újszülött részlegen   „Baby” televízió működött. A Somogyi u. 4/a alatti épületet nővérszállóvá alakították.  Az u.n. „Balla” szállóból orvosszállás lett. Megépült a kórház területén egy 6 gépkocsi tárolására alkalmas garázssor. A gyerekosztály alatti szabad terület beépítésével fizikotherápia és gyógytorna kezelésekhez alkalmas részleg jött létre.
1980-tól felgyorsult a kórházi műszerek cseréje is. Szakmai programok keretében gyermekszemészet, onkológiai team jött létre, a szívbeteg diagnosztika  új Hellige EKG készülékkel gyarapodott.  Hallásvizsgálatokhoz „csendes fülkét” szereltettek.
Az intézmény igen magas kihasználtsággal működött, ezért felmerült a kórházbővítés szükségessége. Komplex terv készült ideg-elme osztály, intézeti gyógyszertár, infúziós laboratórium és intenzív osztály kialakítására.
1983-tól a SZOT Bányász Üdülőben vibrációs ártalomban szenvedők  szanatóriumi rehabilitációját végezték. A kezelések között közkedvelt lett a szénsavhó  és a közeli Ádándról származó melegvizes balneotherápia.
A „túlsúlyosok” szanatóriumi kezelésével  a balatonföldvári SZOT üdülő foglalkozott.
1984-ben az Egészségügyi Minisztériumtól  „Kiváló intézmény” kitüntetést kapott a kórház.
1985. augusztus 15-i földrengés megrongálta a  „Régi egészségházat” és a kórház épületét is. Gyors döntés született :  A kórház  déli épületszárnyához csatlakozóan 4 szintes épület alapozási munkálatait kezdték meg. Itt kapott helyet az anya-csecsemő és gyermekvédelmi szolgálat  a gyermekkörzeti orvosokkal, az infúziós laboratórium és gyógyszertár, valamint az 51 ágyas ideggyógyászati osztály.  Az új épületrészt 1989. május 1-én  avatta  az egészségügyi miniszter. A központi laboratórium az ideggyógyászati osztály helyére költözött, a labor helyére pedig a 12 ágyas, légkondicionált Központi Anaesthesiológia és Intezív Therápiás Osztály. Az új építmény földszintjén működhetett az 1989-ben vásárolt computer tomograf /CT/ is. A tüdőgondozó számára a város megvásárolta a Fő u. 132. szám alatti „Újhelyi” patikát.
A szakdolgozók utánpótlását részben  a Perczel Mór Gimnázium keretében működő Egészségügyi Szakközépiskola adta. Először 1968-től 1978-ig működött.  1979-től 10 éven át szünetelt a szakközépiskolai képzés, majd 1989- től újra indult, hogy néhány évig még pótolja a létszámot.
1989-től  élénkültek a kórház nemzetközi kapcsolatai. Közülük kiemelhető a pritzwalki /NDK/ kórházzal való szakmai együttműködés.
Az 1990-ben megalakult  a  Magyar Orvosi Kamara helyi szervezete.
1991-ben a 12 ágyas intenzív osztály új monitor rendszert és teljes műszerezettséget kapott. A sebészeten meghonosodott az arthroscopia és a laparoscopos sebészet. A kórház  központi gázfogadó és vezetékes ellátórendszert épített ki. A betegek által látogatott központi helyeken és orvosi szobákban lehetőség nyílt a szatellit TV adások vételére. Új sebészeti röntgen képerősítő, mammograf, színes ultrahang készülék gyarapította a műszerparkot. 1993-ban elkezdődött egy új orvos és nővérszálló építése a kórház területén, mely 1994-ben lett kész.
Az 1989-ben 468-ra növekedett kórházi ágyszámot 1993. január 1-től  410-re csökkentettük. A kórház  második  emeletén teremtettünk lehetőséget cardiológiai és endoscopos diagnosztikára.
Az intézményben folyamatosan épült ki a számítógépes informatikai rendszer. 1994-ben már a betegellátást szolgáló, a kórház nagy részére kiterjedő PC rendszerré fejlődött, a gazdasági-műszaki szolgálatokat is  érintő  programokkal. 1996. október 1-el megszűntettük a gazdaságtalanná vált infúzió gyártást. A gazdasági-műszaki területen és az igazgatásban  jelentős létszám leépítést hajtottunk végre. Az intézet 1997. évi zárólétszáma 614 fő volt. Csökkentettük a kórházi gépkocsik és gépkocsivezetők számát. Bevétel növelés céljából a „divatos” csontritkulás mérésre szolgáló p-Dexa készüléket szereztünk be. 
1999-ben címzett /állami/ támogatást igényeltünk az IMS szerkezetű új kórházi szárny megerősítésére, a hotel szolgáltatás komfortosítására, a műtők zsiliprendszerének kialakítására, kazánház felújításra, szükségáramforrás cserére és más kapcsolódó beruházásokra.
A sebészeti és szülészeti osztályon 1-1 luxus igényeket kielégítő 1 ágyas kórtermet létesítettünk. Kollégium céljára szeptembertől májusig bérbe adtuk a nővérszálló kihasználatlan szobáit. A 2000. évhez kötődik a Tenager Ambulancia kialakítása.
A 2001-2002. évben  megvalósult kórház felújításhoz kapcsolódóan  a mentőbejárat mellett sebészeti ambulancia és szakrendelés, valamint a rendelőintézeti laboratórium befogadására alkalmas épület készült. Egyidejűleg a kórház déli épületszárnyában rendelőket alakíttattunk ki, hogy a rendelőintézet épületéből valamennyi szakrendelést a kórházhoz csoportosíthassunk át.
2003. április 1-től 20 ágyas Krónikus osztály működik, melyet az aktív ágyszám terhére alakítottunk ki. A kórház 373 ágyas. Technikailag magas szinten felszerelt Konferencia Termet  biztosítunk az intézet tudományos rendezvényeinek számára.
A Magyar Szabványügyi Testület 2003. július 30-án az ISO 9001:2000 szabvány és a Kórházi Ellátási Standardok alapján tanúsította Intézményünk minőségirányítási rendszerét. 
Az ezt követő éves felügyeleti auditok során a kórház működése megfelelt a szabvány- és standardkövetelményeknek. 2006-ban sor került a Járóbeteg Ellátási Standardok rendszerbe integrálására és tanúsítására, valamint az első okiratmegújító auditra. 2007-ben a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyv szerinti működés tanúsítására, majd 2009. évben az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány által bevezetett változtatások rendszerbe építése is megtörtént.
2005-ben Siófok Város Kórház-Rendelőintézete elnyerte „Az év kórháza” címet.
Bevezettük a röntgen filmet kiküszöbölő digitális képalkotó technikát. 
2006-ban a kórházi ágyszám 350-re csökkent. Az intézmény a déli Balaton-part és észak Somogy lakosságának folyamatos ellátását biztosító súlyponti kórháza lett.
2009. évben megvalósult a kórház valamennyi kórtermének, szakrendelőknek a klimatizálása.
Az intézmény az infrastrukturális fejlődésének biztosítása érdekében több uniós pályázatot is benyújtott, melyek – TIOP 2.2.2. Sürgősségi ellátás fejlesztése pályázat, TIOP-2.2.4/09/1 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban – sikeres eredményt értek el és megvalósításuk jelenleg van folyamatban.
Az intézmény a KEOP - 2009 - 5.3.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázati felhívásra is nyújtott be pályázatot, mely szintén eredményes volt. A projekt 2012. év januárjában megvalósult, mely utólagos külső épületszigetelésre, nyílászárócserére és fűtéskorszerűsítésre irányult.
2012-ben megkezdődött az egészségügy rendszerszintű átalakítása. A struktúraátalakítás a Siófoki Kórházat is érintette. 2012. május 1. napjától az intézmény állami tulajdonba került, fenntartója a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Szervezeti- és Minőségfejlesztési Intézet lett, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolja.
A kórház neve 2012. május 1. napjától Siófoki Kórház-Rendelőintézet.
A kórház struktúrája is megváltozott, az ágyszám 327-re csökkent, melyből 23 krónikus, 304 aktív ágy. A szemészeti osztály 2012-től egynapos szemészeti ellátásként működik.
A intézményt 36 évig vezető Dr. Varga Ferenc főigazgató főorvos 2013 márciusában elhunyt.
A kórház irányítását, vezetését 2013 márciusától megbízott orvosigazgatóként, majd 2013 augusztusától kinevezett főigazgatóként Dr. Inczeffy István látja el, az emberi erőforrások miniszterétől kapott megbízás alapján.
2013. év végétől a kórház számos területén fejlesztések kezdődtek, melyek egyrészt a betegellátást, másrészt a szervezeti struktúrát érintették.
A GYEMSZI által jóváhagyott új Szervezeti és Működési Szabályzat került kiadásra. Új osztályvezető főorvosok vezetik a Sebészeti, a Belgyógyászati, a Szülészet- és Nőgyógyászati Osztályt, valamint a Központi Laboratóriumot.
Megkezdte működését a kórház új weboldala.
2014 januárjától gyermek tüdőgyógyászati rendelés kezdte meg működését a kórház gyermekambulanciáján.
Jelenleg folyamatban van a gyermekgyógyászati ambulancia és szakrendelés teljes körű felújítása a GYEMSZI által adott vissza nem térítendő Vis Major támogatásból.


Hozzászólások

 

Keresés

Tájékozódás

Partnerek

EESZT

Közadatkereső

Hírek

 

SMA szűrővizsgálat
  2024. 06. 04. 13.24


 

Belgyógyászat szakrendelés áthelyezése
  2024. 03. 08. 08.30


 

Járóbeteg Irányítás
  2024. 02. 29. 12.41


 

Betegfelvételi iroda
  2024. 02. 01. 09.08


 

Látogatási tilalom feloldása
  2024. 01. 17. 11.58


 

Gyászjelentés
  2024. 01. 04. 14.51


 

Elismerő Oklevél
  2023. 12. 07. 14.11


 

A tüdőgondozóban a szakrendelés szünetel!
  2023. 12. 01. 11.59


 

Tájékoztatás részleges látogatási tilalomról
  2023. 11. 30. 12.59


 

Rendelők áthelyezése
  2023. 10. 18. 14.24


Gyógyszerinformációk