Minőségpolitikai nyilatkozat

 

A Siófoki Kórház- Rendelőintézet főigazgatója – a vezetőtestület támogatásával – a kórházi szolgáltatások javítása, a betegek, szolgáltatást igénybevevők és a hozzátartozók elégedettségének optimalizálása érdekében továbbfejleszti a minőségirányítási rendszerét, áttér az 
 

MSZ EN ISO 9001:2015

 
szabványra és integráltan működteti a szakmai működést szabályozó 
 

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI STANDARDOK KÉZIKÖNYV

 
kritériumai alapján a minőségirányítási rendszert. Vezetői felelősséget és elkötelezettséget vállalt az integrált minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésére, a munkatársakkal való megismertetésre, elfogadtatásra.
 
Célunk:
-      a betegellátást a személyes szükségletek figyelembevételével, a szolgáltatásainkat igénybe vevők emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartásával, az etikai normák betartása mellett, a legjobb szaktudás szerint végezzük,
-      kiemelt feladatunknak tekintjük a bizonyítékokon nyugvó gyógyító tevékenység végzését, az emberközpontú betegellátás színvonalának folyamatos javítását,
-      kimagasló szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak alkalmazására törekszünk, 
-      a dolgozóink képzése, folyamatos továbbképzése, a tudomány mindenkori állásának megfelelő ismeretek elsajátítása,
-      a gyógyító személyzet segítő magatartásának fejlesztése, a betegségek okozta hátrányos helyzet mielőbbi megszüntetése,
-      a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása, a kórházi környezet, az orvostechnológiai eszközök és berendezések, gyógyítási módszerek folyamatos fejlesztése, a betegbiztonság megteremtése,
-      a szakmák közötti együttműködés erősítése, 
-      a szakmai tevékenységünk folyamatos mérése, elemzése, értékelése, valamint betegelégedettségi vizsgálatok alkalmazása és a szükséges intézkedések meghozatala a betegellátás színvonalának fejlesztése érdekében,
-      az egészségmegőrzés értékeit szem előtt tartva, a civil szervezetek munkájának segítése,
-      a szervezeti struktúránknak a területünkön élő lakosok és a társadalmi igényekhez való alakítása.
 
Gyógyító-, megelőző munkánk, vezetői intézkedéseink célja, hogy a betegek, a szolgáltatást igénybevevők magas szintű ellátásban részesüljenek, elégedetten távozzanak otthonukba és bizalommal térjenek vissza kórházunkba.
 
Siófok, 2017. január 02.

Dr. Inczeffy István
főigazgató


Hozzászólások

 

Keresés

Tájékozódás

Partnerek

EESZT

Közadatkereső

Gyógyszerinformációk