Minőségpolitikai nyilatkozat

 
A Siófoki Kórház-Rendelőintézet főigazgatója – a vezetőtestület támogatásával – a kórházi szolgáltatások javítása, a betegek, szolgáltatást igénybevevők és a hozzátartozók elégedettségének optimalizálása érdekében bevezette és működteti az

MSZ EN ISO 9001:2009

és a szakmai működést szabályozó

Magyar egészségügyi ellátási standardok kézikönyv
(fekvőbetegellátás és járóbeteg szakellátás)

alapján működő integrált minőségirányítási rendszert és elkötelezettséget vállalt az integrált minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésére, a munkatársakkal való megismertetésre, elfogadtatásra.

Célunk:

  • a betegellátást a személyes szükségletek figyelembevételével, a szolgáltatásainkat igénybe vevők emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartásával, az etikai normák betartása mellett, a legjobb szaktudás szerint végezzük,
  • kiemelt feladatunknak tekintjük a bizonyítékokon nyugvó gyógyító tevékenység végzését, az emberközpontú betegellátás színvonalának folyamatos javítását,
  • kimagasló szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak alkalmazására törekszünk,
  • a dolgozóink képzése, folyamatos továbbképzése, a tudomány mindenkori állásának megfelelő ismeretek elsajátítása,
  • a gyógyító személyzet segítő magatartásának fejlesztése, a betegségek okozta hátrányos helyzet mielőbbi megszüntetése,
  • a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása, a kórházi környezet, az orvostechnológiai eszközök és berendezések, gyógyítási módszerek folyamatos fejlesztése, a betegbiztonság megteremtése,
  • a szakmák közötti együttműködés erősítése,
  • a szakmai tevékenységünk folyamatos mérése, elemzése, értékelése, valamint betegelégedettségi vizsgálatok alkalmazása és a szükséges intézkedések meghozatala a betegellátás színvonalának fejlesztése érdekében,
  • az egészségmegőrzés értékeit szem előtt tartva, a civil szervezetek munkájának segítése,
  • a szervezeti struktúránknak a területünkön élő lakosok és a társadalmi igényekhez való alakítása.Gyógyító-, megelőző munkánk, vezetői intézkedéseink célja, hogy a betegek, a szolgáltatást igénybevevők magas szintű ellátásban részesüljenek, elégedetten távozzanak otthonukba és bizalommal térjenek vissza kórházunkba.


Siófok, 2013. szeptember 2.


Dr. Inczeffy István
főigazgató


Hozzászólások

 

Keresés

Tájékozódás

Partnerek

EESZT

Gyógyszerinformációk