Átfogó energetikai fejlesztés Siófok Város Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet központi tömbjében

 
Az intézmény vezetése egyaránt elkötelezett a betegellátás magas szakmai színvonalának biztosítása, a korszerű, kényelmes környezet megteremtése és a költséghatékony működés mellett. Mindezen célok mentén jött létre egy stratégiai fejlesztési terv, amely illeszkedik a tulajdonos Siófok Város Önkormányzata városi, a megye területi és a régió egészségügyet fejlesztő elképzeléseihez.

Stratégiai fejlesztései egyikének – a teljes körű épületenergetikai racionalizációnak – megvalósítására, 2010-ben pályázatot nyújtott be az intézmény a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezet és Energia Operatív Programjára, mely pályázat az „Energetikai hatékonyság fokozása” című pályázati konstrukció keretében támogatásban részesült, és így több mint 630 millió forint összköltségű - kizárólag az energetikai hatékonyságot fokozó - fejlesztést valósíthat meg 2012 elejéig.

A leromlott műszaki állapot miatt – amely elsősorban az egyes épületszárnyak korából, a műszaki amortizációból és az időtállóság hiányából adódik – az intézmény többlet hőenergiát kényszerül vásárolni, így energetikai célú kiadásai elérik az évi 100 millió forintot. Ugyanakkor a jelentős a hőveszteség és a kárba veszett energia környezetvédelmi és károsanyag-kibocsátási szempontból is aggályos. E két tényező együttesen indokolta az azonnali beavatkozást.

Az intézmény hét épületszárnyában (A, B, C, D, E, F és G) nyílászárók cseréjét, a homlokzat, valamint a födém utólagos hőszigetelését végzik el. Sor kerül továbbá a fűtési rendszer korszerűsítésére, melynek során az elavult, rossz műszaki állapotú radiátorok helyett egyedi szabályozóval ellátott, korszerű fűtőtestek kerülnek felszerelésre (cserélendő nyílászárók száma: 1 112 db; utólagosan hőszigetelésre kerülő homlokzatfelület: 8 518 m2; utólagosan hőszigetelésre kerülő födémfelület: 6 110 m2; leszerelésre kerülő radiátorok száma: 1 200 db; felszerelésre kerülő radiátorok száma: 700 db; szabályozó-egységgel ellátandó radiátorok száma: 700 db).

A projekt célja az energetikai hatékonyság növelésén keresztül megvalósuló költségcsökkentés, a minőségi környezet biztosítása az egészségügyi feladatellátáshoz, valamint a fenntartható fejlődés biztosítása.

A várható költségmegtakarítás évente meghaladja majd a 30 millió forintot, míg a közvetlen üvegházhatást okozó gázok kibocsátása a beruházást követően évente 680 t-val csökken. A korszerű műanyag nyílászárók, a hőszigetelés és a kevesebb számú, korszerű radiátor a jelenleginél kedvezőbb, „A+” energetikai besorolást biztosít majd az intézmény számára.

A projekt előzményei között említhetjük egyrészről a rossz műszaki állapotot (a 2005-ben készült energetikai audit egyértelműen rámutat arra, hogy energetikai szempontból az épület összességében nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, azaz elengedhetetlen a fejlesztés. Másrészről a túl magas energetikai költség, mivel az intézmény évente átlagosan 100 millió forintot fordít az intézmény energiafogyasztása. E két feltétel miatt egy olyan komplex beruházásra van szükség, amely egyszerre biztosítja az alapját a mérhető költségmegtakarításnak, az energetikai szempontú korszerűsítésnek, továbbá a fenntartható, energetikai szempontú gazdálkodásnak. Jelentős szerepe van a fejlesztés szükségszerűségének az intézmény pozitív magatartásának, mivel az intézmény prioritásként kezeli (intézményi szinten) az EU kiemelt területeit, mint a környezetvédelmet, az energiaügyet, vagy a fenntartható fejlődést, valamint az intézményi stratégiának való megfelelés, amely garantálja a tervezhető, mérhető, követhető és költséghatékony működést.

A projekt címe: „Átfogó energetikai fejlesztés Siófok Város Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet központi tömbjében”

A projekt azonosító száma: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0044

Projekt megvalósításának időtartama 2011.08.22. – 2012.01.04, melynek időtartama alatt a betegellátás zavartalanul működik.

A projekt várható eredményei: 
Energia-felhasználás csökkentése: Az energiahatékonyság növelése révén megtakarított elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége évente 9185 GJ-lal csökken.

ÜHG kibocsátás csökkentése: A közvetett üvegházhatást okozó gázok (CO2-eq) kibocsátása a megvalósulás után évente 680 t-val csökken.

Költségek csökkentése: Az energiaköltségek jelentősen csökkennek, a várható éves megtakarítás 30,5 millió forint.

A projekt hatása az egészségügyi feladatellátásra: Elősegíti az egészségügyi feladatok minőségi ellátásához szükséges, korszerű környezet megteremtését, hosszú távon lehetővé válik a költséghatékony intézmény-gazdálkodás.

Pénzügyi szempontból a projekt ráfordításai:

Elszámolható összköltség: 630 004 373 Ft 
Saját forrás: 171 784 261 Ft 
Vissza nem térítendő támogatás: 458 220 112 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Képek

gal5(9)gal5(2)gal5(27)gal4(28)gal4(13)gal3(43)gal3(41)gal3(25)gal3(16)gal2(9)gal2(22)gal1(6)gal1(18)

Hozzászólások

 

Keresés

Tájékozódás

Partnerek

EESZT

Közadatkereső

További lehetőségek