A Siófoki Kórház-Rendelőintézet részére az Intézmény minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója 2015. október 5-ei dátummal aranyoklevelet adományozott.
Az MSZT 2008 óta aranyoklevéllel ismeri el tanúsított partnerei irányítási rendszerekkel kapcsolatos elkötelezettségét. E kitüntetést azok kaphatják, akik az irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik és a Magyar Szabványügyi Testületnél a tanúsítványukat 12 éven keresztül folyamatosan fenntartják.

A Magyar Szabványügyi Testület először 2003-ban tanúsította az akkori nevén Siófoki Város Kórház-Rendelőintézete integrált minőségirányítási rendszerét, amely az MSZ EN ISO 9001:2001 és a Kórházi Ellátási Standardok kézikönyv 2.0 változatára terjedt ki. 2006-ban a működő rendszerbe integrált Járóbeteg Ellátási Standardok, majd 2007-ben a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0 kézikönyv szerinti működés tanúsítására is sor került. 2009-ben az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány által bevezetett változtatások rendszerbe építése is megtörtént. A 2015-ben esedékes megújító audit pozitív tapasztalatai alapján az MSZT Tanúsítási Titkársága újból meghosszabbította a Siófoki Kórház-Rendelőintézet tanúsítványait a következő hároméves tanúsítási ciklusra.

A Siófoki Kórház-Rendelőintézet minőségirányítás iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy az eltelt 12 év változásai ellenére a vezetőség kiemelten kezelte ezen területet.

A minőségirányítási rendszerük alkalmazási területei:

fekvőbeteg-ellátás, járóbeteg-szakellátás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás.

A tanúsítások során bizonyították, hogy:
 • a felső vezetés és a munkatársak elkötelezettek a minőségi munka és az integrált minőségirányítási rendszer fenntartása és fejlesztése iránt. Az ISO 9001 és MEES-rendszerek integrációja magas szintű;
 • a felső vezetés kiemelt figyelmet fordít az erőforrás-menedzsmentre, a szakmai és társadalmi kapcsolatok erősítésére, a lakosság, ellátotti kör igényein alapuló, ahhoz igazodó szakmai fejlesztési tervre, a megvalósult fejlesztések, új ellátási formák elérhetőségének közzétételére, propagálására;
 • szakmailag magasan kvalifikált, nagy tapasztalattal bíró osztályvezető főorvosokkal, osztályvezető főnővérekkel és jól képzett egyéb munkatársakkal rendelkeznek;
 • az intézmény infrastruktúráját, munkakörnyezetét több eredményesen benyújtott uniós pályázat megvalósításával folyamatosan korszerűsítik;
 • az intézményen belül működő MIR-csoport a minőségirányítási rendszer egyik erőssége, a belső szabályozó dokumentumokat magas színvonalon kezelik (pontos megfogalmazások, jogszabálykövetés, elektronikus dokumentumkezelés), a belső auditokat tervszerűen, hatékonyan hajtják végre;
 • a kórház informatikai hálózata alkalmas a kórházi munkát támogató adatkezelésre és adattovábbításra, valamint a belső kommunikáció korszerű formáját biztosítja a vezetés és az osztályok között;
 • az intézeti minőségcélokon túl szervezeti egység szinten is meghatároznak „saját" minőségcélokat és követik teljesülésüket, mely a szakmai munka színvonalát emeli;
 • a folyamatfejlesztést adatgyűjtésre alapozva végzik.
A Siófoki Kórház gyógyító, megelőző munkájának és vezetőségi intézkedéseinek célja annak elérése, hogy a betegek, szolgáltatást igénybe vevők magas szintű ellátásban részesüljenek, elégedetten távozzanak otthonukba és bizalommal térjenek vissza a kórházba.

Az MSZT ezúton is gratulál a Siófoki Kórház-Rendelőintézet vezetőinek és munkatársainak a sikeres megújító audithoz, további eredményes munkát kíván az integrált minőségirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.


Aranyoklevél a Siófoki Kórház–Rendelőintézet részére

A MIR 5 tanúsítási ciklusa:
 • első tanúsítás megszerzése: 2003.
 • tanúsítás megújítása: 2006.
 • tanúsítás megújítása: 2009.
 • tanúsítás megújítása: 2012.
 • tanúsítás megújítása: 2015.

Forrás: https://www.mszt.hu/web/guest/aranyoklevel-a-siofoki-korhaz-rendelointezet-reszere

Hozzászólások

 

Keresés

Tájékozódás

Partnerek

EESZT

Közadatkereső